Press "Enter" to skip to content

Fabuła

Ogólna koncepcja projektu, cele, idea przewodnia

Gra Game of Gdansk to część międzynarodowego projektu UrbCultural Planning, dotyczącego planowania kulturowego w miastach. Jednym z założeń projektu jest ożywienie za sprawą działań kulturalnych dzielnicy Stare Przedmieście we współpracy z jej mieszkańcami. Game of Gdansk zakłada włączenie gdańskiej młodzieży w proces dialogu na temat kształtowania wspólnej przestrzeni miejskiej i wzmacniania lokalnych społeczności.

Rezultatem współpracy z młodzieżą będzie stworzenie przez nią nietypowej gry miejskiej w formie GameBooka z wykorzystaniem elementów gry Minecraft. Gra zostanie udostępniona na stronie internetowej i będzie można w nią zagrać na komputerach oraz urządzeniach mobilnych.

Gry, w szczególności te znane i lubiane przez dzieci, są narzędziami, które pozwalają uzyskać wysoki poziom zaangażowania młodzieży. Jedna z najbardziej popularnych gier na świecie, Minecraft, została już wykorzystana jako narzędzie współpracy z młodzieżą we wcześniejszym etapie projektu UrbCultural Planning. Gdańscy uczniowie wzięli wtedy udział w warsztatach, podczas których mappowali model dzielnicy Stare Przedmieście w grze Minecraft. Model ten i elementy mapy dzielnicy w grze Minecraft, zostaną włączone w strukturę naszej gry.

Założenia i ogólny opis gry

Gra będzie łączyła model dzielnicy w grze Minecraft z fabułą nawiązującą do historii, lokalnej przestrzeni Starego Przedmieścia i życia codziennego jej mieszkańców. Wizualizacje z gry Minecraft będą stanowiły część oprawy graficznej i scenerii, tło do narracji oraz będą inspiracjami do projektowania wątków fabularnych.

Głównym motywem przewodnim gry będą autentyczne opowieści i wspomnienia przekazane przez mieszkańców na tle historii i architektury Starego Przedmieścia. Fabuła odzwierciedli historyczny charakter dzielnicy, jej walory naturalne, zieleń parkową i bliskość cieków wodnych, a także przytulną, unikalną atmosferę tworzoną przez lokalną społeczność. Punktem wyjścia i inspiracją do tworzenia wątków fabularnych będą wspomnienia mieszkańców, artefakty i archiwalne materiały, takie jak ogłoszenia prasowe i pocztówki zebrane przez Stowarzyszenie Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta.

Struktura narracji w grach typu GameBook

Narracja GameBooka charakteryzuje się nieliniowością. Oznacza to, że fabuła rozdziela się na niezależne ścieżki. Gracze mają możliwość podejmowania decyzji, które mają wpływ na przebieg wydarzeń w wątkach. W ten sposób gracze zyskują większą swobodę i poczucie sprawczości. Grę nieliniową można przejść kilkukrotnie, za każdym razem inaczej. Niezależne wątki mogą się ze sobą krzyżować w punktach węzłowych.

W nieliniowej konstrukcji fabularnej często występuje kilka różnych zakończeń jednej historii. Celem fabuły jest wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania graczy i wciągnięcie ich w świat gry.

Rozmiar czcionki
Kontrast