Press "Enter" to skip to content

Interesujące

Zapisywanie i wczytywanie

Możesz umożliwić graczom zapis stanu rozgrywki w dowolnym momencie oraz wczytanie tego zapisu – tak jak w typowej grze komputerowej. W tym celu wykorzystaj specjalnie przygotowane makra (save-game: ) oraz (load-game: )

Po prostu w wybranym przez ciebie miejscu wstaw link do zapisywania:
(link: "Zapisz stan gry")[(save-game: "plik A")]

w wybranym przez ciebie miejscu wstaw link do wczytywania:
(link: "Wczytaj stan gry")[(load-game: "plik A")]

W przypadku kiedy gracz/ka kliknie link „Zapisz stan gry” nastąpi zapis do pliku o nazwie „plik A” w przeglądarce, a następnie tekst linku zniknie. Przy wczytywaniu gracz/ka przejdzie do momentu, w którym zapisał/a grę.

W sytuacji kiedy gracz/ka będzie próbował/a wczytać stan gry, który wcześniej nie został jednak zapisany (gracz/ka nie kliknął/kliknęła na link „Zapisz stan gry” – tylko przeszedł/przeszła dalej do kolejnej części opowieści) możesz dla bezpieczeństwa użyć instrukcji warunkowej if.
Jeżeli jest zapisany stan gry w pliku o nazwie „plik A” to wyświetl link do wczytania stanu gry, w przeciwnym razie nie wyświetlaj go.

{
    (if: (saved-games:) contains "plik A")
    [(link: "Wczytaj stan gry")[(load-game: "plik A")]]
}

Powtarzanie wyrazów

(str-repeated: 5, "Cześć! ")
otrzymamy: Cześć! Cześć! Cześć! Cześć! Cześć!

Odwracanie wyrazów

(str-reversed: "Cześć!")
otrzymamy: !ćśezC

Makra data/czas

Jeżeli potrzebujesz użyć w swojej opowieści aktualnej daty/godziny pobieranej z urządzenia gracza/ki skorzystaj z makr podanych w poniższym przykładzie. Pamiętaj, że informacje będą wygenerowane w języku angielskim.

Przykład

Aktualna data: (current-date:)

Aktualny czas: (current-time:)

Aktualny dzień miesiąca: (monthday:)

Aktualny dzień tygodnia: (weekday:)

Rezultat

Rezultat: Aktualna data: Wed Apr 22 2020

Aktualny czas: 1:46 PM

Aktualny dzień miesiąca: 22

Aktualny dzień tygodnia: Weddnesday

Makro (live: )

Makro (live: ) pozwala odczekać określony czas (podany w sekundach) i wykonać np. inne makro lub po prostu wyświetlić tekst.

Cykliczność

Pamiętaj, że jeżeli wykorzystasz makro (live: ) do wykonywania co jakiś czas innego makra lub wyświetlania tekstu to będzie ono powtarzane w nieskończoność co określony czas, np. co 2 sekundy losuj jakieś słowo z listy słów.

Automatyczny powrót

Możesz połączyć makra (live: ) oraz (undo: ), aby wykonać automatyczny powrót z drugiej karteczki na pierwszą po określonym czasie w sekundach. Przykład: (live: 2s)[(undo:)]

Karteczka: start

## (live: 0.5s)[(either: "Bang!", "Kaboom!", "Whammo!", "Pow!")]

(live: 2s)[Zwykły tekst 1.(stop:)]
(live: 3s)[Zwykły tekst 2.(stop:)]
(live: 4s)[Zwykły tekst 3.(stop:)]

[[tajemnica]]

Karteczka: tajemnica

Straszna tajemnica
(live: 2s)[(undo:)]

Rezultat – możesz przetestować:

Makro (event: )

Jeżeli chcesz, aby tekst, link, makro itd. pojawiło się po określonym czasie (bez cyklicznego powtarzania – makro zostanie wykonane tylko raz) to skorzystaj z makra (event: ).

Przykład

(event: when time > 3s)[O nie! Miałem ci jeszcze powiedzieć o pewnej [[tajemnicy]]]

Rezultat
Po 3 sekundach pojawi się ukryty tekst z linkiem:

Rezultat: O nie! Miałem ci jeszcze powiedzieć o pewnej tajemnicy.

Makro (transition: )

Makro (transition: ) pozwala ci wyróżnić wybrany tekst zaraz po wejściu na określoną karteczkę (fragment opowieści). Na przykład przechodzisz z karteczki „start” na karteczkę „przygoda”. Zaraz po wejściu na karteczce „przygoda” pierwsze zdanie jest animowane przez 1s.

Przykład

(t8n: "instant")[Zwykły tekst 1 - instant].

(t8n: "dissolve")[Zwykły tekst 2 - dissolve]

(t8n: "flicker")[Zwykły tekst 3 - flicker]

(t8n: "shudder")[Zwykły tekst 4 - shudder]

(t8n: "rumble")[Zwykły tekst 5 - rumble]

(t8n: "slide-right")[Zwykły tekst 6 - slide-right]

(t8n: "slide-left")[Zwykły tekst 7 - slide-left]

(t8n: "pulse")[Zwykły tekst 8 - pulse]

Rezultat – możesz przetestować:

Więcej informacji

Rozmiar czcionki
Kontrast