Press "Enter" to skip to content

Twine

Twine – co to takiego?

To narzędzie open-source, dzięki któremu możesz w prosty sposób tworzyć interaktywne i nieliniowe opowieści w formie strony internetowej. Możesz w nich samodzielnie podejmować decyzje, które bezpośrednio będą wpływać na dalszy rozwój historii – jesteś aktywny. Wszystko co stworzysz, możesz bezpłatnie wykorzystywać w dowolny sposób – również w celach komercyjnych.


Grafika reprezentuje sposób tworzenia opowieści nieliniowej w formie schematu – fragment opowieści i decyzja gracza, następnie kolejny określony fragment opowieści i kolejna decyzja gracza itd.

Instalacja/Edytor on-line

Tworząc swój projekt możesz korzystać z:

W czym tkwi różnica? W wersji desktopowej (zainstalowanej) masz więcej możliwości oraz zapisane projekty są bezpieczniejsze (w wersji online projekty zapisują się w pamięci przeglądarki – jeżeli ją wyczyścisz to projekty zostaną również usunięte).

W prawym górnym narożniku na stronie twinery.org znajduje się opcja z możliwością pobrania programu Twine na komputer – „Download”. Można również użyć programu w wersji „on-line” korzystając jedynie z przeglądarki internetowej.

Zapoznanie z interfejsem

Grafika prezentuje wybrany fragment aplikacji Twine (menu). Znajdują się tam opcje „+Story” (nowy projekt), „Import From File” (wczytywanie projektu lub projektów), „Archive” (zapisywanie wszystkich projektów jako archiwum), „Formats” (wybór formatu stylu opowieści), „Language” (wybór języka edytora), „Help” (pomoc – Twine Wiki) oraz przyciski z symbolem słońca i księżyca (zmiana motywu edytora: jasny i ciemny).

Format opowieści

Harlowe – domyślny format opowieści dla Twine 2. Zobacz dokumentację.

W tym poradniku będziemy wykorzystywać domyślny format opowieści dla Twine 2 – Harlowe. Twine ma również inne formaty opowieści np.: Snowman, SugarCube itd. Możesz korzystać z dowolnego stylu, ale pamiętaj, że większość informacji zawartych w poradniku jest specyficznych dla stylu Harlowe. W innych formatach opowieści możesz robić podobne rzeczy, ale kod, który musisz napisać, będzie nieco inny.

Grafika prezentuje wybrany fragment aplikacji Twine (Story Formats). Style formatu kontrolują wygląd oraz funkcjonalności opowieści nieliniowej tworzonej w aplikacji Twine. Domyślnym stylem jest: „Harlowe”.

Więcej informacji o formatach opowieści można znaleźć na stronie twinery.org/wiki/

Dokumentacja i przydatne materiały

Rozmiar czcionki
Kontrast