Press "Enter" to skip to content

Wyrównanie

Znaczniki wyrównania tekstu

Znaczniki wyrównania tekstu pozwalają na wyrównanie tekstu znajdującego się pod znacznikiem. Wyrównanie do lewej jest domyślnym ustawieniem. Określone wyrównanie działa tak długo, jak długo nie napotka kolejnego znacznika wyrównania. Zobacz to na schemacie:

znacznik wyrównania do środka

W twojej głowie szaleją myśli.
W twojej głowie szaleją myśli.
W twojej głowie szaleją myśli.

znacznik wyrównania do prawej

W twojej głowie szaleją myśli.
W twojej głowie szaleją myśli.
W twojej głowie szaleją myśli.

znacznik wyrównania do lewej

W twojej głowie szaleją myśli.
W twojej głowie szaleją myśli.
W twojej głowie szaleją myśli.

WyrównanieKod
do lewej<==
do środka=><=
do prawej==>
wyjustowanie<==>
mieszane np.===><=

Przykład

==>
Wyrównanie do prawej.

=><=
Wyśrodkowanie.

<==>
Wyjustowanie. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.

<==
Wyrówanie do lewej. (na początku jako domyślne)

===><=
margines 3/4 z lewej oraz 1/4 z prawej

=><=====
margines 1/6 z lewej oraz 5/6 z prawej

Rezultat

Wyrównanie do prawej.
Wyśrodkowanie.
Wyjustowanie. 
Wyrówanie do lewej. (na początku jako domyślne)
margines 3/4 z lewej oraz 1/4 z prawej
margines 1/6 z lewej oraz 5/6 z prawej

Wyśrodkowanie – znacznik HTML

Do wyśrodkowania elementów (tekstu, grafiki, filmów itp.) na stronie możesz wykorzystać również znacznik z języka HTML. <center>twój tekst, obrazki i inne elementy</center> W niektórych sytuacjach jego użycie będzie lepszym rozwiązaniem (możesz go stylizować wykorzystując język CSS).

Makro (alignc: )

Makro (align: ) pozwala na wyrównanie tylko wybranego fragmentu tekstu. Używamy go na takiej samej zasadzie jak znaczniki wyrównania tekstu.

Przykład

(align: "=><=")[Już czas! – powiedział do ciebie Max.]
W twojej głowie szaleją myśli. Zastanawiasz się czy na pewno chcesz to zrobić.
Skok ze spadochronem zawsze stanowił dla ciebie wyzwanie.

Rezultat

(align: "=><=")[Już czas! – powiedział do ciebie Max.]
W twojej głowie szaleją myśli. Zastanawiasz się czy na pewno chcesz to zrobić.
Skok ze spadochronem zawsze stanowił dla ciebie wyzwanie.

Znaczniki kolumn

Znaczniki kolumn pozwalają na podzielenie strony na kolumny np. w gazecie – mamy jedną stronę i kilka kolumn tekstu. Znaczniki kolumn działają na takiej samej zasadzie jak znaczniki wyrównania.

Znaczenie
Kod
wskazuje rozmiar kolumny w stosunku do innych kolumn (w zależności od ilości użytych znaków)|
wskazuje rozmiar marginesów kolumny (w zależności od ilości użytych znaków)=
wskazuje koniec podziału strony na kolumny
|==|

Przykład 1

|=
Kolumna 1. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.

=|=
Kolumna 2. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.

===|===
Kolumna 3. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.

|==|
Koniec podziału strony na kolumny.

Rezultat

Kolumna 1. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
Kolumna 2. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
Kolumna 3. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
Koniec podziału strony na kolumny.

Przykład 2

|=
Kolumna 1. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.

=|||=
Kolumna 2. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.

=====|=
Kolumna 3. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.

|==|
Koniec podziału strony na kolumny.

Rezultat

Kolumna 1. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
Kolumna 2. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
Kolumna 3. Przykładowy tekst. Przykładowy tekst.
Koniec podziału strony na kolumny.

Więcej informacji

Rozmiar czcionki
Kontrast