Press "Enter" to skip to content

Licencje

Prawo autorskie chroni utwory (np. zdjęcia, filmy, nagrania, artykuły) również te dostępne w Internecie. Twórcy utworu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe. Zanim skorzystasz z materiałów dostępnych w Internecie, upewnij się, że autor wyraża na to zgodę.

Materiały udostępnione na stronie Game of Gdansk nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich.

Materiały Game of Gdansk stworzone przez Nadbałtyckie Centrum Kultury podlegają licencji Creative Commons: CC BY-SA 4.0

Rozmiar czcionki
Kontrast