Press "Enter" to skip to content

Młyn zapasowy

  • Umiejscowiony jest na lewym brzegu Nowej Motławy.
  • Był napędzany wodą kierowaną z Kamiennej Śluzy.
  • Zbudowano go na wypadek oblężenia. Wtedy wróg odcinał dopływ wód kanału Raduni do gdańskich młynów, co powodowało ich zatrzymanie. W takim wypadku młyn zapasowy mógł dalej działać, ponieważ był napędzany wodą kierowaną z Kamiennej Śluzy.
  • Na murze przed wrotami śluzy widnieje kamienna tablica, na której zaznaczono, dokąd sięgała woda podczas wielkiej powodzi w 1829 r. Woda zaczęła wzbierać w nocy z 9 na 10 kwietnia 1829 r. Podczas tej powodzi zostało zalane ¾ obszaru Gdańska.
  • Ten XVII-wieczny zabytek nie jest obecnie zagospodarowany i czeka na rewitalizację.

Zdjęcia współczesne

Młyn zapasowy był napędzany wodą kierowaną z Kamiennej Śluzy.

Gdańsk. Młyn zapasowy. Zdjęcia współczesne. Młyn zapasowy był napędzany wodą kierowaną z Kamiennej Śluzy. Umiejscowiony jest na lewym brzegu Nowej Motławy. Na zdjęciu widać stary, niski (dwu piętrowy) ceglany budynek bez okien, rzekę oraz metalową, jasnozieloną, zamkniętą bramę umiejscowioną w wodzie. W tle widać stare i nowe kamienice.

Młyn położony jest na lewym brzegu Nowej Motławy.

Gdańsk. Młyn zapasowy. Zdjęcia współczesne. Młyn zapasowy był napędzany wodą kierowaną z Kamiennej Śluzy. Umiejscowiony jest na lewym brzegu Nowej Motławy. Na zdjęciu widać stary, niski (dwu piętrowy) ceglany budynek bez okien, rzekę oraz metalową, jasnozieloną, bramę umiejscowioną w wodzie. W tle widać stare i nowe kamienice.

Kamienna tablica, na której zaznaczono, dokąd sięgała woda podczas wielkiej powodzi w 1829 r.

Gdańsk. Młyn zapasowy. Zdjęcia współczesne. Kamienna tablica, na której zaznaczono, dokąd sięgała woda podczas wielkiej powodzi w 1829 r. Na zdjęciu widać ceglany mur, na którym w miejscu gdzie znajduje się cement wyryty jest napis informujący o poziomie wody podczas powodzi w 1829 r.

Minecraft: wizualizacja

Gdańsk. Młyn zapasowy. Wizualizacja w grze Minecraft. Na zdjęciu widać stary, niski (dwu piętrowy) ceglany budynek bez okien, ceglany mur oraz most znajdujący się nad rzeką. W tle widać stare i nowe kamienice, drzewa i niewielką górkę.
Rozmiar czcionki
Kontrast